Jiří
MAŠTÁLKA

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Jiří MAŠTÁLKA

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Land-grabbing EN

09-04-2019 P-001729/2019 Komisija

EURONEST project EN

29-11-2017 E-007331/2017 Komisija