Please fill this field
Jiří MAŠTÁLKA Jiří MAŠTÁLKA
Jiří MAŠTÁLKA
Češka

Datum rođenja : , Sušice

7. parlamentarni saziv Jiří MAŠTÁLKA

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Rizničar

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Komunistická strana Čech a Moravy (Češka)

Kvestor

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Europski parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europski parlament

Zastupnik

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kvestori
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestori
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravna pitanja

Zamjenik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti potrošačkih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/357/EEZ i Direktive 2001/95/EZ

18-09-2013 JURI_AD(2013)514663 PE 514.663v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINION on voluntary and unpaid donation of tissues and cells EN

26-04-2012 JURI_AD(2012)478552 PE 478.552v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o ocjenjivanju pravosuđa u pogledu kaznenog prava i vladavine prava

11-02-2014 JURI_AD(2014)528063 PE 528.063v02-00 JURI
Tadeusz ZWIEFKA

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/ EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ

18-12-2013 JURI_AD(2013)523013 PE 523.013v02-00 JURI
Dimitar STOYANOV

OPINION on regional strategies for industrial areas in the European Union EN

20-03-2013 ENVI_AD(2013)504143 PE 504.143v02-00 ENVI
Anna ROSBACH

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o pravu na kulturu kao temeljnom pravu građana EU-a

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Ne razmatra se
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Gianni PITTELLA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Isabelle DURANT Jim HIGGINS Jiří MAŠTÁLKA Hannu TAKKULA Sophocles SOPHOCLEOUS Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Martina MICHELS Milan ZVER Richard FALBR Csaba Sándor TABAJDI
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 133 - 17-04-2014

Pisana izjava o zaštiti korisnika financijskih usluga protiv lihvarskih praksi

07-10-2013 P7_DCL(2013)0017 Ne razmatra se
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Richard FALBR Libor ROUČEK Claude MORAES Thijs BERMAN Eduard KUKAN Zuzana ROITHOVÁ Jiří MAŠTÁLKA Sergej KOZLÍK Bart STAES
Datum otvaranja : 07-10-2013
Datum isteka roka : 07-01-2014
Broj potpisnika : 78 - 08-01-2014

Pisana izjava on the inadmissibility of any attempt to call into question the borders between states in Europe EN

06-10-2010 P7_DCL(2010)0076 Ne razmatra se
Jiří MAŠTÁLKA Vladimír REMEK
Datum otvaranja : 06-10-2010
Datum isteka roka : 20-01-2011
Broj potpisnika : 29 - 20-01-2011

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.