Bogusław
LIBERADZKI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Bogusław LIBERADZKI

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke

15-11-2016 TRAN_AD(2016)589300 PE589.300v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI