Monika
BEŇOVÁ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 7. parlamentarni saziv Monika BEŇOVÁ

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o pratećim mjerama za delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzoru država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

25-11-2013 LIBE_AD(2013)506206 PE 506.206v04-00 LIBE
Monika BEŇOVÁ