Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Članica

Slovačka - SMER-Sociálna demokracia (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

Početna stranica Monika BEŇOVÁ

Članica

BURO
Predsjedništvo Parlamenta
QUE
Kvestori
Odgovornosti u svojstvu kvestorice:
  • Prostori za zastupnike u uredima EP-a za vezu
  • Odnosi s klubovima zastupnika i neovisnim zastupnicima, uključujući u uredima EP-a za vezu.
  • Vanjske službe u prostorima Parlamenta (trgovine, banke i poštanski uredi)
  • Ostali načini prijevoza (bicikli i željeznički pokazi)
  • Odnosi sa Sudom Europske unije u predmetima koji se odnose na odgovornosti kvestora
  • Predsjednica savjetodavnog odbora nadležnog za prijave zbog uznemiravanja koje se odnose na zastupnike u Europskom parlamentu
  • Članica skupine na visokoj razini za rodnu ravnopravnost i raznolikost
ENVI
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
DACP
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenica

IMCO
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
FEMM
Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost
D-US
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Posljednje aktivnosti

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A9-0124/2020 - José Gusmão) SK

10-07-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Toto hlasovanie sa týka revízie usmernení pre zamestnanosť v EÚ. Celkovým cieľom je vytvoriť všeobecné zásady, ktoré by mali viesť k dodržiavaniu najvyšších sociálnych štandardov počas pandémie Covid-19 a po nej. Každé zamestnanie musí zabezpečiť spravodlivú mzdu a zabezpečiť primeranú životnú úroveň všetkým Európanom. V tejto súvislosti je dôležité zintenzívniť harmonizáciu minimálnej mzdy v EÚ. Je dôležité, aby finančná podpora na zotavenie sa z pandémie Covid-19 neskončila vo vreckách bohatých, ale naopak, mala by si nájsť cestu k pracujúcim ľuďom. Akýkoľvek krok k zlepšeniu finančného blahobytu občanov únie je pozitívnym krokom.

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Súčasné hlasovanie je dôležitým technickým hlasovaním o rozpočte. Ide o zmenu a doplnenie rozpočtu s cieľom zvýšiť pridelené prostriedky v rámci okruhu 4 pre globálnu Európu. Nové peniaze v rámci tejto položky sa použijú najmä na správu utečencov a migrantov mimo Európskej únie. Príjemcami tejto finančnej pomoci by malo byť 1,7 milióna utečencov, ktorí v súčasnosti využívajú finančnú pomoc v rámci rozpočtu Únie. Kľúčovým princípom tohto zvýšenia je zásada outsourcingu zodpovednosti za migrantov. Nové peniaze okrem toho zabezpečia, aby programy pomoci určené na vzdelávanie a integráciu migrantov a utečencov mohli pokračovať až do konca roku 2021.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg