Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Članica

Slovačka - SMER-Sociálna demokracia (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

Početna stranica Monika BEŇOVÁ

Članica

BURO
Predsjedništvo Parlamenta
QUE
Kvestori
Odgovornosti u svojstvu kvestorice:
  • Prostori za zastupnike u uredima EP-a za vezu
  • Odnosi s klubovima zastupnika i neovisnim zastupnicima, uključujući u uredima EP-a za vezu.
  • Vanjske službe u prostorima Parlamenta (trgovine, banke i poštanski uredi)
  • Ostali načini prijevoza (bicikli i željeznički pokazi)
  • Odnosi sa Sudom Europske unije u predmetima koji se odnose na odgovornosti kvestora
  • Predsjednica savjetodavnog odbora nadležnog za prijave zbog uznemiravanja koje se odnose na zastupnike u Europskom parlamentu
  • Članica skupine na visokoj razini za rodnu ravnopravnost i raznolikost
ENVI
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
DACP
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenica

IMCO
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
FEMM
Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost
D-US
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Posljednje aktivnosti

Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala (C9-0212/2020) SK

08-10-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

V tomto prípade ide o technické hlasovanie týkajúce sa pomerov medzi Francúzkam a Veľkou Britániou pri správe Eurotunelu pod Lamanšským prielivom. Toto hlasovanie sa predovšetkým vzťahuje na pravidlá o železničnej doprave obsiahnuté v zákonoch Európskej únie. Avšak po odchode Británie z Európskej únie nebude aktuálny právny rámec dostatočný pre riešenie tohto dôležitého železničného spoju. Preto je dôležité urobiť nevyhnutné technické úpravy tak aby pri odchode Británie z EÚ nenastalo narušenie funkčnosti tohto spoju.

Odluka o ovlašćivanju Francuske za sklapanje međunarodnog sporazuma o podmorskom tunelu ispod Engleskog kanala (C9-0211/2020) SK

08-10-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

V tomto prípade ide o technické hlasovanie týkajúce sa pomerov medzi Francúzkam a Veľkou Britániou pri správe Eurotunelu pod Lamanšským prielivom. Toto hlasovanie sa predovšetkým vzťahuje na pravidlá o železničnej doprave obsiahnuté v zákonoch Európskej únie. Avšak po odchode Británie z Európskej únie nebude aktuálny právny rámec dostatočný pre riešenie tohto dôležitého železničného spoju. Preto je dôležité urobiť nevyhnutné technické úpravy tak aby pri odchode Británie z EÚ nenastalo narušenie funkčnosti tohto spoju.

Ekološka proizvodnja: početak primjene i drugi datumi (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

V tomto prípade ide o technické hlasovanie v súvislosti k pandémii Covid-19. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 prijatým 30. mája 2018 sa ustanovuje nový regulačný rámec na zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu v oblasti ekologickej výroby. Kvôli komplikáciám spôsobeným vírusom Covid-19 nie je možné uplatniť všetky aspekty tejto regulácie. Práve kvôli tomu Európsky parlament hlasoval, že poskytne príslušným zainteresovaným stranám viac času na implementáciu tohto dôležitého nariadenia.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg