Monika BEŇOVÁ : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information EN  
- IMCO_AD(2020)643178 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2018.  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018.  
- ENVI_AD(2020)641160 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2018.  
- ENVI_AD(2020)641162 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018.  
- ENVI_AD(2020)641164 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018.  
- ENVI_AD(2020)641166 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije  
- ENVI_AD(2020)641168 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Kontakt