Tatjana
ŽDANOKA

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 7. parlamentarni saziv Tatjana ŽDANOKA

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine

24-09-2013 A7-0299/2013 PE 508.200v04-00 PETI
Edward MCMILLAN-SCOTT