Tatjana ŽDANOKA : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (Latvija)

Potpredsjednica 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za predstavke

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Odbor za promet i turizam
 • 27-06-2012 / 11-12-2012 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 12-12-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o rodnim aspektima europskog okvira za nacionalne strategije uključivanja Roma  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o pratećim mjerama za delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzor država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije  
- EMPL_AD(2013)513045 -  
-
EMPL 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on recreational craft and personal watercraft EN  
- TRAN_AD(2012)483496 -  
-
TRAN 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju pravne pismenosti  
- P7_DCL(2013)0013 - Ne razmatra se  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 58 - 10-12-2013
Pisana izjava o zaštiti djece u slučajevima otmice, između ostalog u kontekstu sporova o skrbništvu nad djecom  
- P7_DCL(2013)0012 - Ne razmatra se  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 91 - 10-12-2013
Pisana izjava on the protection of social rights when fighting against the economic crisis EN  
- P7_DCL(2009)0056 - Ne razmatra se  
Tatjana ŽDANOKA , Jean LAMBERT , Alejandro CERCAS , Elizabeth LYNNE  
Datum otvaranja : 19-10-2009
Datum isteka roka : 11-02-2010
Broj potpisnika : 154 - 11-02-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt