Please fill this field
Tatjana ŽDANOKA Tatjana ŽDANOKA
Tatjana ŽDANOKA

Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

Članica

Latvija - Latvijas Krievu savienība (Latvija)

Datum rođenja : , Rīga

8. parlamentarni saziv Tatjana ŽDANOKA

Klubovi zastupnika

  • 01-07-2014 / 04-03-2018 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 04-03-2018 : Latvijas Krievu savienība (Latvija)

Potpredsjednica

  • 16-10-2014 / 04-03-2018 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Zastupnik

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
  • 19-01-2017 / 04-03-2018 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 19-01-2017 / 04-03-2018 : Odbor za predstavke

Zamjenica

  • 14-07-2014 / 04-03-2018 : Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom
  • 14-07-2014 / 04-03-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o provedbi Europske strategije za osobe s invaliditetom

30-10-2017 A8-0339/2017 PE608.029v02-00 EMPL
Helga STEVENS

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika

31-05-2017 EMPL_AD(2017)597413 PE597.413v02-00 EMPL
Tatjana ŽDANOKA

MIŠLJENJE o proračunskom nadzoru nad financiranjem nevladinih organizacija iz proračuna EU-a

16-06-2016 EMPL_AD(2016)580489 PE580.489v02-00 EMPL
Tatjana ŽDANOKA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka)

15-05-2017 PETI_AD(2017)597699 PE597.699v03-00 PETI
Soledad CABEZÓN RUIZ

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. njegovim produljenjem na razdoblje od 2018. do 2020.

24-03-2017 EMPL_AD(2017)595765 PE595.765v02-00 EMPL
Maria ARENA

MIŠLJENJE o određenim dopuštenim upotrebama djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

09-02-2017 EMPL_AD(2017)595498 PE595.498v02-00 EMPL
Helga STEVENS

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg