Please fill this field
Tatjana ŽDANOKA Tatjana ŽDANOKA
Tatjana ŽDANOKA

Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

Članica

Latvija - Latvijas Krievu savienība (Latvija)

Datum rođenja : , Rīga

Početna stranica Tatjana ŽDANOKA

Potpredsjednica

PETI
Odbor za predstavke
D-MD
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove

Članica

EMPL
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenica

PECH
Odbor za ribarstvo
LIBE
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
DCAS
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Posljednje aktivnosti

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica

25-06-2020 A9-0124/2020 PE648.625v02-00 EMPL
Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni
José GUSMÃO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg