Filiz
HYUSMENOVA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Filiz HYUSMENOVA

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

17-12-2018 LIBE_AD(2018)625583 PE625.583v02-00 LIBE
Barbara SPINELLI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

23-10-2018 LIBE_AD(2018)623868 PE623.868v03-00 LIBE
Emilian PAVEL

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2016.

05-02-2018 FEMM_AD(2018)613484 PE613.484v02-00 FEMM
Barbara MATERA

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio III. – Komisija i izvršne agencije

02-02-2018 FEMM_AD(2018)613483 PE613.483v02-00 FEMM
Barbara MATERA

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018.

11-01-2018 FEMM_AD(2018)616579 PE616.579v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

MIŠLJENJE o provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama

09-11-2017 FEMM_AD(2017)610552 PE610.552v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

MIŠLJENJE Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020.

07-12-2016 IMCO_AD(2016)592330 PE592.330v02-00 IMCO
Vicky FORD

MIŠLJENJE o primjeni Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja („Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju”)

22-03-2016 LIBE_AD(2016)573202 PE573.202v02-00 LIBE
Helga STEVENS

MIŠLJENJE o 30. i 31. godišnjem izvješću o praćenju primjene zakonodavstva EU-a (2012. – 2013.)

30-06-2015 LIBE_AD(2015)554885 PE554.885v02-00 LIBE
Traian UNGUREANU