Filiz
HYUSMENOVA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Filiz HYUSMENOVA

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Europskoj strategiji energetske sigurnosti

18-03-2015 IMCO_AD(2015)544472 PE544.472v02-00 IMCO
Filiz HYUSMENOVA