Filiz
HYUSMENOVA

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici - 8. parlamentarni saziv Filiz HYUSMENOVA

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Preporuka Vijeću o Komisiji o statusu žena (rasprava) BG

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(3-986-0500)

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 15. prosinca 2016. BG

18-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-18(3-139-0968)

Obveze u području viznog reciprociteta (rasprava) BG

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(3-965-0000)

Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (B8-1054/2016) BG

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(3-318-0625)