Filiz
HYUSMENOVA

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Filiz HYUSMENOVA

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o rodnoj ravnopravnosti u medijskom sektoru u EU-u

23-02-2018 A8-0031/2018 PE612.271v02-00 FEMM
Michaela ŠOJDROVÁ