Veuillez remplir ce champ
Filiz HYUSMENOVA Filiz HYUSMENOVA
Filiz HYUSMENOVA
Bugarska

Datum rođenja : , Silistra

7. parlamentarni saziv Filiz HYUSMENOVA

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Movement for Rights and Freedoms (Bugarska)

Potpredsjednica

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj

Zamjenica

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on Small and Medium Size Enterprises (SMEs): competitiveness and business opportunities EN

22-06-2012 REGI_AD(2012)487810 PE 487.810v02-00 REGI
Filiz HYUSMENOVA

OPINION on optimising the role of territorial development in cohesion policy EN

31-05-2012 EMPL_AD(2012)486158 PE 486.158v02-00 EMPL
Filiz HYUSMENOVA

OPINION on the implementation of the Services Directive 2006/123/EC EN

03-12-2010 REGI_AD(2010)448822 PE 448.822v02-00 REGI
Filiz HYUSMENOVA

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa

28-11-2013 FEMM_AD(2013)519762 PE 519.762v02-00 FEMM
Mojca KLEVA KEKUŠ

MIŠLJENJE o naporima međunarodne zajednice u području razvoja i „izgradnje države” u Južnom Sudanu

04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607 PE 516.607v02-00 FEMM
Andrea ČEŠKOVÁ

MIŠLJENJE o rekonceptualizaciji obrazovanja

27-06-2013 EMPL_AD(2013)508049 PE 508.049v02-00 EMPL
Kinga GÖNCZ

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o izazovima neurodegenerativnih bolesti na radnome mjestu

07-10-2013 P7_DCL(2013)0018 Ne razmatra se
Angelika WERTHMANN Rosa ESTARÀS FERRAGUT Françoise GROSSETÊTE Marian HARKIN Filiz HYUSMENOVA Ádám KÓSA Mojca KLEVA KEKUŠ Marisa MATIAS Linda McAVAN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA
Datum otvaranja : 07-10-2013
Datum isteka roka : 07-01-2014
Broj potpisnika : 161 - 08-01-2014

Pisana izjava on engaging with children and young people to tackle climate change EN

19-11-2012 P7_DCL(2012)0036 Ne razmatra se
Jean LAMBERT Peter van DALEN Filiz HYUSMENOVA Sirpa PIETIKÄINEN Daciana Octavia SÂRBU
Datum otvaranja : 19-11-2012
Datum isteka roka : 19-02-2013
Broj potpisnika : 133 - 20-02-2013

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.