Nedzhmi
ALI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Nedzhmi ALI

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama

08-01-2019 CONT_AD(2019)625391 PE625.391v02-00 CONT
Dennis de JONG

MIŠLJENJE o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom

08-01-2019 CONT_AD(2019)628699 PE628.699v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MIŠLJENJE o provedbi pravnih odredaba i Zajedničke izjave kojima se osigurava parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama

11-12-2018 BUDG_AD(2018)628606 PE628.606v02-00 BUDG
Jens GEIER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća

11-12-2018 BUDG_AD(2018)630438 PE630.438v02-00 BUDG
Jens GEIER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije

22-11-2018 BUDG_AD(2018)626952 PE626.952v02-00 BUDG
Karine GLOANEC MAURIN

MIŠLJENJE o stanju rasprave o budućnosti Europe

16-11-2018 CONT_AD(2018)625208 PE625.208v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625423 PE625.423v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625492 PE625.492v02-00 BUDG
Esteban GONZÁLEZ PONS

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626953 PE626.953v02-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626954 PE626.954v02-00 BUDG
Georgios KYRTSOS

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626967 PE626.967v02-00 BUDG
Ivan ŠTEFANEC

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

05-10-2018 CONT_AD(2018)623761 PE623.761v02-00 CONT
Dennis de JONG

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad

26-09-2018 BUDG_AD(2018)623836 PE623.836v02-00 BUDG
Jens GEIER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala, Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo, Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2015/760 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova, i Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu

16-07-2018 BUDG_AD(2018)622198 PE622.198v02-00 BUDG
Jens GEIER

MIŠLJENJE o „stanju u Mađarskoj” (u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017.)

26-04-2018 CONT_AD(2018)615392 PE615.392v03-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)

23-04-2018 BUDG_AD(2018)619094 PE619.094v02-00 BUDG
Jens GEIER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

21-03-2018 BUDG_AD(2018)616580 PE616.580v03-00 BUDG
Jens GEIER

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

23-11-2017 CONT_AD(2017)613615 PE613.615v01-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

31-08-2017 BUDG_AD(2017)605971 PE605.971v02-00 BUDG
Jens GEIER