Please fill this field
Avril DOYLE Avril DOYLE
Avril DOYLE
Irska

Datum rođenja : , Dublin

5. parlamentarni saziv Avril DOYLE

Klubovi zastupnika

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Članica
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Članica Predsjedništva
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fine Gael Party (Irska)

Zastupnik

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i potrošačku politiku
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Privremeni odbor za ljudsku genetiku i druge nove tehnologije moderne medicine
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Privremeni odbor za slinavku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i potrošačku politiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom

Zamjenica

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Vote EN

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(5)

Consumer protection EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

European Council / Security EN

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(1)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Report on the Commission communication to the Council and the European Parliament on availability of veterinary medicinal products - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN

11-04-2001 A5-0119/2001 PE 297.207DEF ENVI
Avril DOYLE

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on country sports EN

13-10-1999 P5_DCL(1999)0007 Ne razmatra se
Roger HELMER Piia-Noora KAUPPI Daniel DUCARME Avril DOYLE
Datum otvaranja : 13-10-1999
Datum isteka roka : 13-01-2000
Broj potpisnika : 42 - 13-01-2000