Please fill this field
Chris DAVIES Chris DAVIES
Chris DAVIES
Ujedinjena Kraljevina

Datum rođenja : , Lytham St Annes

9. parlamentarni saziv Chris DAVIES

Klubovi zastupnika

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Klub zastupnika Renew Europe - Član

Nacionalne stranke

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednik

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ribarstvo

Zastupnik

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Odbor za ribarstvo
  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Konferencija predsjednika odbora

Zamjenik

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ustavna pitanja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 09-10-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Europski zeleni dogovor (rasprava) EN

11-12-2019 P9_CRE-REV(2019)12-11(1-042-0000)

Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti EN

21-10-2019 P9_CRE-REV(2019)10-21(1-267-0000)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.