Regina
BASTOS

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 7. parlamentarni saziv Regina BASTOS

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939 PE 522.939v02-00 IMCO
Malcolm HARBOUR

MIŠLJENJE o socijalnoj zaštiti za sve, uključujući samozaposlene radnike

26-11-2013 FEMM_AD(2013)519823 PE 519.823v02-00 FEMM
Marije CORNELISSEN

OPINION on the Energy Roadmap 2050, a future with energy EN

06-11-2012 IMCO_AD(2012)496509 PE 496.509v02-00 IMCO
Olle SCHMIDT

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council entrusting the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related to the protection of intellectual property rights, including the assembling of public and private sector representatives as a European Observatory on Counterfeiting and Piracy EN

23-11-2011 IMCO_AD(2011)470071 PE 470.071v02-00 IMCO
Adam BIELAN

OPINION on better legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation EN

26-05-2011 IMCO_AD(2011)460948 PE 460.948v02-00 IMCO
Dennis de JONG

OPINION on reducing health inequalities in the EU EN

11-01-2011 IMCO_AD(2011)452575 PE 452.575v02-00 IMCO
Emma McCLARKIN