• Daniel Petru   FUNERIU  

Daniel Petru FUNERIU : Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici - 6. parlamentarni saziv