Viorica
DĂNCILĂ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Viorica DĂNCILĂ

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o regijama koje zaostaju u EU-u

25-01-2018 AGRI_AD(2018)612186 PE612.186v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta

28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286 PE592.286v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015.

27-01-2017 FEMM_AD(2017)593954 PE593.954v02-00 FEMM
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.: dio III. ‒ Komisija i izvršne agencije

27-01-2017 FEMM_AD(2017)593956 PE593.956v03-00 FEMM
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o ulaganju u radna mjesta i rast – poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova: ocjena izvješća u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe o zajedničkim odredbama

14-10-2016 AGRI_AD(2016)587470 PE587.470v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

06-09-2016 FEMM_AD(2016)585566 PE585.566v02-00 FEMM
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2017.

17-06-2016 FEMM_AD(2016)580403 PE580.403v02-00 FEMM
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o predstavljanju radnika na razini uprava poduzeća u Europi

22-04-2016 FEMM_AD(2016)571422 PE571.422v02-00 FEMM
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne klauzule i mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera, kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

14-10-2015 AGRI_AD(2015)560764 PE560.764v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada

03-03-2015 REGI_AD(2015)539800 PE539.800v03-00 REGI
Viorica DĂNCILĂ