Viorica
DĂNCILĂ

Usmena pitanja - 8. parlamentarni saziv Viorica DĂNCILĂ

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Inovacijski sustavi u poljoprivredi EU-a

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

Europski odbor za turizam

24-04-2015 O-000044/2015 Komisija