Please fill this field
Viorica DĂNCILĂ Viorica DĂNCILĂ
Viorica DĂNCILĂ
Rumunjska

Datum rođenja : , Roşiori de Vede

7. parlamentarni saziv Viorica DĂNCILĂ

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Rumunjska)

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zamjenica

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 20-05-2012 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 04-05-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj
 • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Moldove

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. – svi dijelovi

18-09-2013 AGRI_AD(2013)516658 PE 516.658v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

OPINION on our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 EN

05-03-2012 AGRI_AD(2012)480548 PE 480.548v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

OPINION on the review of the 6th Environment Action Programme and the setting of priorities for the 7th Environment Action Programme EN

28-02-2012 REGI_AD(2012)480527 PE 480.527v02-00 REGI
Viorica DĂNCILĂ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on implementation of the EU Youth Strategy 2010-2012 EN

03-06-2013 REGI_AD(2013)510632 PE 510.632v02-00 REGI
Martina ANDERSON

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived EN

27-03-2013 REGI_AD(2013)505979 PE 505.979v04-00 REGI
Younous OMARJEE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC EN

15-10-2012 REGI_AD(2012)494848 PE 494.848v02-00 REGI
Ramona Nicole MĂNESCU

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Online gaming EN

23-04-2014 E-005355/2014 Komisija

E-learning EN

11-04-2014 E-004608/2014 Komisija

Violence towards women EN

01-04-2014 E-004021/2014 Komisija

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o zaštiti prava maloljetne djece da održavaju sadržajnu vezu s obama roditeljima i u slučaju da su roditelji sudski rastavljeni ili razvedeni

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Ne razmatra se
Matteo SALVINI Lorenzo FONTANA Giancarlo SCOTTÀ Mara BIZZOTTO Magdi Cristiano ALLAM Cristiana MUSCARDINI Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Oreste ROSSI Francesco Enrico SPERONI Marco SCURRIA Claudio MORGANTI Roberta ANGELILLI Marlene MIZZI Viorica DĂNCILĂ
Datum otvaranja : 21-10-2013
Datum isteka roka : 21-01-2014
Broj potpisnika : 54 - 23-01-2014

Pisana izjava o biciklističkim stazama

15-04-2013 P7_DCL(2013)0005 Ne razmatra se
Silvia-Adriana ȚICĂU Michael THEURER Michael CRAMER Ismail ERTUG Tamás DEUTSCH Eva LICHTENBERGER Spyros DANELLIS Mariya GABRIEL Nadja HIRSCH Ramona Nicole MĂNESCU Ioan Mircea PAŞCU Elisabeth JEGGLE Viorica DĂNCILĂ
Datum otvaranja : 15-04-2013
Datum isteka roka : 15-07-2013
Broj potpisnika : 104 - 15-07-2013

Pisana izjava on children with Down syndrome EN

30-11-2011 P7_DCL(2011)0052 Usvojeno
George Sabin CUTAȘ Viorica DĂNCILĂ Norica NICOLAI Marc TARABELLA Thomas ULMER
Datum otvaranja : 30-11-2011
Datum isteka roka : 29-03-2012
Usvojeno (dana) : 18-04-2012
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2012)0130
Broj potpisnika : 386 - 29-03-2012

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.