Please fill this field
Viorica DĂNCILĂ Viorica DĂNCILĂ
Viorica DĂNCILĂ
Rumunjska

Datum rođenja : , Roşiori de Vede

8. parlamentarni saziv Viorica DĂNCILĂ

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 28-01-2018 : Partidul Social Democrat (Rumunjska)

Potpredsjednica

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 25-01-2017 / 28-01-2018 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
 • 14-07-2014 / 28-01-2018 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Zamjenica

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 17-09-2014 / 28-01-2018 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 31-03-2015 / 28-01-2018 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 05-10-2016 / 21-11-2016 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 19-01-2017 / 28-01-2018 : Odbor za regionalni razvoj
 • 06-09-2017 / 28-01-2018 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o regijama koje zaostaju u EU-u

25-01-2018 AGRI_AD(2018)612186 PE612.186v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta

28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286 PE592.286v02-00 AGRI
Viorica DĂNCILĂ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2015.

27-01-2017 FEMM_AD(2017)593954 PE593.954v02-00 FEMM
Viorica DĂNCILĂ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju

21-06-2017 REGI_AD(2017)604609 PE604.609v02-00 REGI
Franc BOGOVIČ

MIŠLJENJE o zatvorskim sustavima i uvjetima

12-05-2017 FEMM_AD(2017)601057 PE601.057v03-00 FEMM
Barbara MATERA

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka)

06-05-2015 FEMM_AD(2015)549448 PE549.448v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) EN

14-12-2017

. ‒ I totally agree with the rapporteur’s position, which is that this proposal will lead to better compliance with the notification obligation established by the Services Directive, increase transparency and strengthen dialogue among the Member States and the Commission, and, consequently, improve implementation of the directive.

Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt) RO

14-12-2017

Având în vedere că studiile indică faptul că abuzul sexual asupra copiilor afectează mai multe fete decât băieți (ratele de prevalență fiind de 13,4 % pentru fete și 5,7 % pentru băieți) și este comis în mod predominant de bărbați, consider că aspectul de gen trebuie să se reflecte în prevenirea abuzului sexual împotriva copiilor și protecția împotriva acestuia, iar statele membre trebuie să țină cont de dimensiunea puternică de gen înregistrată în procentele celor care raportează aceste abuzuri.

Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016. (A8-0387/2017 - Notis Marias) RO

14-12-2017

Consider că dreptul de a adresa o petiție Parlamentului European oferă cetățenilor și rezidenților Uniunii Europene mijloacele necesare pentru a depune o cerere oficială direct către reprezentanții acestora și, prin urmare, consider că acest drept trebuie să fie protejat și valorificat în mod adecvat, deoarece este esențial pentru a asigura participarea activă a cetățenilor și rezidenților UE în domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju organskih proizvoda u kantinama

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Ne razmatra se
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 75 - 25-01-2017

Pisana izjava o djeci koja ostaju u domovini kad njihovi roditelji odu raditi u inozemstvo

12-09-2016 P8_DCL(2016)0086 Ne razmatra se
Victor NEGRESCU Viorica DĂNCILĂ Cătălin Sorin IVAN Daciana Octavia SÂRBU Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Norica NICOLAI Sergei STANISHEV Patricija ŠULIN Inés AYALA SENDER
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 59 - 13-12-2016

Pisana izjava o pitkoj vodi kao temeljnom pravu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Ne razmatra se
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 78 - 13-12-2016

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.