Veuillez remplir ce champ
Andrea COZZOLINO Andrea COZZOLINO
Andrea COZZOLINO

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Član

Italija - Partito Democratico (Italija)

Datum rođenja : , Napoli

7. parlamentarni saziv Andrea COZZOLINO

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italija)

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Afganistanom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2012 / 28-03-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2012 / 16-04-2013 : Odbor za proračune
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zamjenik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ribarstvo
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka
 • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj
 • 22-03-2012 / 28-04-2013 : Odbor za promet i turizam

all-activities

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on specific provisions concerning the European Regional Development Fund and the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 EN

21-06-2012 BUDG_AD(2012)489343 PE 489.343v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Cohesion fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 EN

21-06-2012 BUDG_AD(2012)488058 PE 488.058v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

OPINION on the European Platform against Poverty and Social Exclusion EN

13-07-2011 BUDG_AD(2011)466977 PE 466.977v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o europskom akcijskom planu za maloprodajni sektor za dobrobit svih sudionika

17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719 PE 516.719v02-00 EMPL
David CASA

NACRT MIŠLJENJA o unutarnjem tržištu za usluge: trenutno stanje i sljedeći koraci

20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896 PE 497.896v02-00 EMPL
David CASA

OPINION on The Governance of the Single Market EN

17-01-2013 EMPL_AD(2013)500480 PE 500.480v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Transposition of Directive 2000/78/EC EN

29-01-2014 E-000869/2014 Komisija

Pollution in Abruzzo EN

06-11-2013 E-012560/2013 Komisija

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o europskoj kartici za osobe s invaliditetom

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Ne razmatra se
Jan KOZŁOWSKI Andrea COZZOLINO Frédéric DAERDEN Salvador GARRIGA POLLEDO Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Ivars GODMANIS Marian HARKIN Jolanta Emilia HIBNER Danuta JAZŁOWIECKA Anne E. JENSEN Jürgen KLUTE Ádám KÓSA Jacek PROTASIEWICZ Derek VAUGHAN
Datum otvaranja : 20-05-2013
Datum isteka roka : 20-08-2013
Broj potpisnika : 347 - 20-08-2013

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštanska adresa

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles