Please fill this field
José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Član

Portugal - Partido Social Democrata (Portugal)

Datum rođenja : , Vila Verde

7. parlamentarni saziv José Manuel FERNANDES

Klubovi zastupnika

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Zastupnik

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračune

Zamjenik

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
  • 05-03-2010 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

all-activities

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a consumer programme 2014-2020 EN

04-06-2012 BUDG_AD(2012)487806 PE 487.806v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

OPINION on universal service and the '112' emergency number EN

24-05-2011 ENVI_AD(2011)458854 PE 458.854v02-00 ENVI
José Manuel FERNANDES

OPINION on the 2010 report on the implementation of the cohesion policy programmes for 2007-2013 EN

27-01-2011 ENVI_AD(2011)452620 PE 452.620v02-00 ENVI
José Manuel FERNANDES

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije

22-01-2014 BUDG_AD(2014)524600 PE 524.600v02-00 BUDG
Georgios STAVRAKAKIS

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2011: performance, financial management and control of European Union Agencies EN

28-01-2013 ENVI_AD(2013)500746 PE 500.746v02-00 ENVI
Jutta HAUG

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2011 EN

28-01-2013 ENVI_AD(2013)500745 PE 500.745v02-00 ENVI
Jutta HAUG

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

European Development Fund EN

21-05-2013 E-005665/2013 Komisija

Project bonds EN

21-05-2013 P-005664/2013 Komisija

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o utvrđivanju zajedničkog protokola za proslavu Dana Europe u svim državama članicama

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Ne razmatra se
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Hannu TAKKULA Jean Louis COTTIGNY Santiago FISAS AYXELÀ Joseph DAUL Alejandro CERCAS Sidonia MAZUR Salvador GARRIGA POLLEDO Andrej PLENKOVIĆ Dominique RIQUET José Manuel FERNANDES Francisco SOSA WAGNER
Datum otvaranja : 21-10-2013
Datum isteka roka : 21-01-2014
Broj potpisnika : 77 - 23-01-2014

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg