Takis
HADJIGEORGIOU

Kraća zastupnička pitanja - 8. parlamentarni saziv Takis HADJIGEORGIOU

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku