Takis
HADJIGEORGIOU

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici - 8. parlamentarni saziv Takis HADJIGEORGIOU

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (rasprava) EL

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-436-0000)

Izvješće o Turskoj za 2018. (rasprava) EL

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-454-0000)

Stanje u Siriji (rasprava) EL

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-500-0000)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava) EL

16-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-16(3-048-0000)

Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (rasprava) EL

11-12-2018 P8_CRE-REV(2018)12-11(2-532-0000)

Stanje u Jemenu (rasprava) EL

02-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-02(2-351-0000)

Izjave Predsjedništva EL

01-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-01(1-015-0000)

Stanje odnosa između EU-a i SAD-a (rasprava) EL

11-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-11(2-502-0000)

Iranski nuklearni sporazum (rasprava) EL

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-381-0000)

Odnosi EU-a i NATO-a (rasprava) EL

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-535-0000)

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rasprava) EL

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(3-481-0000)