Takis
HADJIGEORGIOU

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Takis HADJIGEORGIOU

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

11-03-2019 A8-0174/2019 PE627.819v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA Knut FLECKENSTEIN

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018.

26-02-2019 A8-0091/2019 PE630.524v02-00 AFET
Kati PIRI

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018.

18-10-2018 A8-0339/2018 PE623.854v03-00 AFET
Charles TANNOCK

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018.

16-10-2018 A8-0334/2018 PE622.360v04-00 AFET
Knut FLECKENSTEIN

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Turskoj za 2016.

26-06-2017 A8-0234/2017 PE601.216v02-00 AFET
Kati PIRI