Takis
HADJIGEORGIOU

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Takis HADJIGEORGIOU

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Human rights abuses EN

03-01-2019 E-000003/2019 Komisija

Whaling in Japan EN

03-01-2019 E-000002/2019 Komisija