Veuillez remplir ce champ
Takis HADJIGEORGIOU Takis HADJIGEORGIOU
Takis HADJIGEORGIOU
Cipar

Datum rođenja : , Pafos

7. parlamentarni saziv Takis HADJIGEORGIOU

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Potpredsjednik
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Potpredsjednik

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cipar)

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove

Zamjenik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 13-06-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće o napretku Turske za 2013. (rasprava)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Stanje u Siriji

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change EN

09-05-2012 ITRE_AD(2012)486056 PE 486.056v02-00 ITRE
Takis HADJIGEORGIOU

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan EN

25-01-2011 AFET_AD(2011)454520 PE 454.520v02-00 AFET
Cristian Dan PREDA

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.