Please fill this field
Takis HADJIGEORGIOU Takis HADJIGEORGIOU
Takis HADJIGEORGIOU
Cipar

Datum rođenja : , Pafos

8. parlamentarni saziv Takis HADJIGEORGIOU

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cipar)

Potpredsjednik

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke

Zamjenik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 24-01-2017 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (rasprava) EL

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-436-0000)

Izvješće o Turskoj za 2018. (rasprava) EL

12-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-12(2-454-0000)

Stanje u Siriji (rasprava) EL

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-500-0000)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

11-03-2019 A8-0174/2019 PE627.819v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA Knut FLECKENSTEIN

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018.

26-02-2019 A8-0091/2019 PE630.524v02-00 AFET
Kati PIRI

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018.

18-10-2018 A8-0339/2018 PE623.854v03-00 AFET
Charles TANNOCK

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina

14-07-2016 AFET_AD(2016)582256 PE582.256v03-00 AFET
Takis HADJIGEORGIOU

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ

21-02-2019 PETI_AD(2019)629635 PE629.635v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zaštita životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) EL

14-02-2019

Υπερψηφίσαμε την έκθεση, διότι συμβάλει στην καλύτερη διαβίωση και ευημερία των ζώων. Επίσης, κάνει λόγο για τις ασθένειες των ζώων που μεταδίδονται στον άνθρωπο και προτείνει λύσεις επ’ αυτού.

Jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije EU-a i njezina upravljanja (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) EL

14-02-2019

Λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις εκθέσεις για την «Τελωνειακή συνεργασία για τον τελωνειακό τομέα» και τον κανονισμό για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης του εξοπλισμού τελωνειακού ελέγχου, που ψηφίστηκαν στην περασμένη ολομέλεια είχαμε ενστάσεις, επιλέξαμε αποχή.

Kalendar sjednica 2020. EL

13-02-2019

Υποστηρίξαμε και εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά. Αποτελεί πάγια τακτική του Κοινοβουλίου η έγκαιρη έγκριση των χρονοδιαγραμμάτων για την επόμενη χρονιά.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o Leonardu Peltieru

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Ne razmatra se
Lynn BOYLAN Brian HAYES Michèle RIVASI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Marina ALBIOL GUZMÁN Josu JUARISTI ABAUNZ Neoklis SYLIKIOTIS Nessa CHILDERS Paloma LÓPEZ BERMEJO Takis HADJIGEORGIOU Matt CARTHY Liadh NÍ RIADA Martina ANDERSON
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 29 - 25-01-2017

Pisana izjava o mjerama za borbu protiv homofobije, transfobije i bifobije u EU-u

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Ne razmatra se
José BLANCO LÓPEZ Daniele VIOTTI Tanja FAJON Eider GARDIAZABAL RUBIAL Hugues BAYET Deirdre CLUNE José Inácio FARIA Takis HADJIGEORGIOU Terry REINTKE Brando BENIFEI Jonás FERNÁNDEZ
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 51 - 13-12-2016

Pisana izjava o „ratu za ribuˮ i sigurnosti ribara

12-09-2016 P8_DCL(2016)0092 Ne razmatra se
Michela GIUFFRIDA Andrea COZZOLINO Neoklis SYLIKIOTIS Nicola CAPUTO Alfred SANT Raffaele FITTO Marlene MIZZI Takis HADJIGEORGIOU Theodoros ZAGORAKIS Roberta METSOLA Patricija ŠULIN
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 38 - 13-12-2016

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.