Gaston
FRANCO

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 7. parlamentarni saziv Gaston FRANCO

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) EN

04-06-2012 ITRE_AD(2012)483825 PE 483.825v02-00 ITRE
Gaston FRANCO

OPINION on strengthening chemical, biological, radiological and nuclear security in the European Union – an EU CBRN Action Plan EN

04-10-2010 ITRE_AD(2010)443084 PE 443.084v02-00 ITRE
Gaston FRANCO