Veuillez remplir ce champ
Marta ANDREASEN Marta ANDREASEN
Marta ANDREASEN
Ujedinjena Kraljevina

Datum rođenja : , Buenos Aires (Argentina)

7. parlamentarni saziv Marta ANDREASEN

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Članica
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Potpredsjednica/članica Predsjedništva
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Članica

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Ujedinjena Kraljevina)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračune
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Posebni odbor za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Odbor za predstavke

Zamjenica

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Odbor za proračune
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Poseban odbor za financijsku, ekonomsku i socijalnu krizu
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Odbor za predstavke
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Posebni odbor za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions : Reinforcing economic policy coordination EN

29-09-2010 BUDG_AD(2010)448817 PE 448.817v02-00 BUDG
Marta ANDREASEN

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived EN

24-04-2013 CONT_AD(2013)505992 PE 505.992v02-00 CONT
Theodoros SKYLAKAKIS

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations EN

24-01-2013 BUDG_AD(2013)500600 PE 500.600v02-00 BUDG
Edit HERCZOG

OPINION on the European Investment Bank - Annual Report 2011 EN

10-01-2013 CONT_AD(2013)500404 PE 500.404v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju socijalne uključenosti i borbi protiv svih oblika diskriminacije na tržištu rada

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Ne razmatra se
Salvador SEDÓ i ALABART Antonio CANCIAN Amelia ANDERSDOTTER Thomas MANN Phil BENNION Michael CASHMAN Ismail ERTUG Raimon OBIOLS Jacek PROTASIEWICZ Marta ANDREASEN Davor Ivo STIER
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 75 - 17-04-2014

Pisana izjava on the violation of the right to own property represented by the Ley de Costas (Law on Coastlines) on the Costa Brava (Cataluña, Spain) EN

07-03-2011 P7_DCL(2011)0009 Ne razmatra se
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marta ANDREASEN Santiago FISAS AYXELÀ Oriol JUNQUERAS I VIES
Datum otvaranja : 07-03-2011
Datum isteka roka : 09-06-2011
Broj potpisnika : 202 - 09-06-2011

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.