Please fill this field
Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Észtország - Eesti Reformierakond (Észtország)

Születési idő : , Tartu

Kezdőlap Andrus ANSIP

Tag

IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
PETI
Petíciós Bizottság
AIDA
A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság
DPAP
A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag

ITRE
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
D-IL
Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DMED
Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A Csatorna-alagúttal kapcsolatos vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok végrehajtása (C9-0212/2020) ET

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Ettepanek käsitleb raudteeohutust ja raudteesüsteemi koostalitlust ning sellega tagatakse La Manche’i väina püsiühendus pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust. Toetan ettepanekut.

Határozat Franciaországnak a Csatorna-alagúttal kapcsolatos nemzetközi szerződés megkötésére való felhatalmazásáról (C9-0211/2020) ET

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Selle ettepaneku eesmärk on anda Prantsusmaale luba pidada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu üle, et tagada La Manche’i väina püsiühenduse ohutu ja tõhus käitamine pärast Brexitit. Toetan ettepanekut.

Ökológiai termelés: az alkalmazás kezdőnapja és bizonyos egyéb időpontok (C9-0286/2020) ET

08-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Siseturu sujuva toimimise ja õiguskindluse tagamiseks mahepõllumajandusettevõtjatele ning võimalike turuhäirete vältimiseks on vaja 2018. aastal kehtestatud mahepõllumajandusliku tootmise määruse osade sätete kohaldamine ühe aasta võrra edasi lükata. Toetan ettepanekut.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg