Andrus ANSIP : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) ET  
 

Mõistan hukka Maduro režiimi tegevuse, sealhulgas korraldatud ebademokraatlikud valimised. Seega toetan resolutsiooni.

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (B9-0032/2020) ET  
 

Seaduse ülimuslikkus ja kohtuvõimu sõltumatus on demokraatliku riigi toimimise alus. Toetan läbipaistvat olukorra hindamist Poolas ja Ungaris.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020) ET  
 

Kliimamuutused nõuavad ühist võitlust terve maailma tasemel, sh looduse ja mitmekesisuse kaitset. Toetan Euroopa Liidu ühist pingutust selle nimel.

Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (A9-0032/2019 - Peter Jahr) ET  
 

Euroopa Ombudsmani peamine prioriteet on tagada kodanike õiguste täielik austamine. Ombudsman on saanud sellega hästi hakkama, seda kinnitab tema tagasivalimine ametisse. Soovin edu!

A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (B9-0047/2020) ET  
 

Avatud poliitika tegemise toetajana pigem soovitan vähem reegleid. Ei ole mõistlik avalikus sektoris töötavatele inimestele teha ebaproportsionaalselt suuri takistusi erasektorisse naasmiseks ja seeläbi vähendada avaliku sektori atraktiivsust. Seetõttu hääletasin vastu.

A bizottságok létszáma (B9-0039/2020) ET  
 

Toetasin ettepanekut, millega määrati kindlaks Euroopa Parlamendi komisjonide ja allkomisjonide liikmete arv.

A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló, az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáféréssel kapcsolatos jegyzőkönyv (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) ET  
 

Hääletasin määruse poolt, sest see annab Islandi ja Norra õiguskaitseasutustele õiguse kasutada Eurodac-süsteemi andmebaasi terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) ET  
 

Leping viib Euroopa Liidu ja Hiina vahel sõlmitud lennunduslepingud ELi õigusega kooskõlla. Hääletasin poolt.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) ET  
 

Raporti eesmärk on kehtestada uued eeskirjad, et vähendada VKEde halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud kulusid ning aidata luua maksukeskkond, mis aitab VKEdel tõhusamalt kasvada ja piiriüleselt kaubelda. Hääletasin poolt.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) ET  
 

Euroopa roheline kokkulepe on meie kliimaeesmärkide saavutamise alustala. Eestile, eriti Ida-Virumaale on kokkuleppest tulenevad vahendid kliimaneutraalsuse saavutamiseks väga olulised. Toetasin resolutsiooni.

Kapcsolat