Theresa
GRIFFIN

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus Theresa GRIFFIN

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához

10-10-2018 ITRE_AD(2018)623921 PE623.921v02-00 ITRE
Tamás DEUTSCH

VÉLEMÉNY a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363 PE592.363v03-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

VÉLEMÉNY az európai szabványokról – az 1025/2012/EU rendelet végrehajtása

29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594 PE595.594v02-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

VÉLEMÉNY a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról

07-09-2016 TRAN_AD(2016)583876 PE583.876v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

VÉLEMÉNY az európai energiaunió felé tett lépésekről

14-07-2015 TRAN_AD(2015)554970 PE554.970v02-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN