Theresa
GRIFFIN

Előadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus Theresa GRIFFIN

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról

07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841 PE560.841v02-00 ITRE
Theresa GRIFFIN