Theresa
GRIFFIN

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 8. parlamenti ciklus Theresa GRIFFIN

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az uniós kkv-k nemzetközivé válásáról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0038 Elévült
Maria GRAPINI Cristian-Silviu BUŞOI Ramona Nicole MĂNESCU Nicola CAPUTO Nicola DANTI Isabella DE MONTE Ana GOMES Theresa GRIFFIN Marlene MIZZI Georgi PIRINSKI Olga SEHNALOVÁ Ivan JAKOVČIĆ Norica NICOLAI Jozo RADOŠ
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 152 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a súlyos közúti sérülésekkel kapcsolatos célkitűzésről

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Elévült
Olga SEHNALOVÁ Lucy ANDERSON Wim van de CAMP Ismail ERTUG Karima DELLI Maria GRAPINI Theresa GRIFFIN Dieter-Lebrecht KOCH Kateřina KONEČNÁ Gesine MEISSNER Monika SMOLKOVÁ Dubravka ŠUICA Patricija ŠULIN Claudia ȚAPARDEL
Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 275 - 19-04-2016

Írásbeli nyilatkozat a Vállalkozás Európai Évéről

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Elévült
Emil RADEV Antonio TAJANI Othmar KARAS Tom VANDENKENDELAERE Pablo ZALBA BIDEGAIN Helga STEVENS Jonás FERNÁNDEZ Theresa GRIFFIN Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Jana ŽITŇANSKÁ Ulla TØRNÆS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Alain LAMASSOURE Paul RÜBIG Mariya GABRIEL Eva MAYDELL
Kiosztás dátuma : 11-11-2015
Lejárat időpontja : 11-02-2016
Aláírók száma : 218 - 12-02-2016

Írásbeli nyilatkozat a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogáról Európában

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Elévült
Maria GRAPINI Viorica DĂNCILĂ Silvia COSTA Miriam DALLI Monika BEŇOVÁ Marlene MIZZI Olga SEHNALOVÁ Miltiadis KYRKOS Evelyne GEBHARDT Theresa GRIFFIN Daniel BUDA Ramona Nicole MĂNESCU Renate WEBER Norica NICOLAI Iliana IOTOVA
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 135 - 08-12-2015