Veuillez remplir ce champ
Nikos ANDROULAKIS Nikos ANDROULAKIS
Nikos ANDROULAKIS

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Görögország - PASOK-KINAL (Görögország)

Születési idő : , Athina

8. parlamenti ciklus Nikos ANDROULAKIS

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Görögország)

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Póttag

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó felelősségről, kártérítésről és pénzügyi biztosítékokról

12-07-2016 ENVI_AD(2016)575123 PE575.123v02-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformjáról

08-12-2017 ENVI_AD(2017)604865 PE604.865v02-00 ENVI
Ivo BELET

VÉLEMÉNY a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról

20-06-2017 ENVI_AD(2017)599800 PE599.800v02-00 ENVI
Benedek JÁVOR

VÉLEMÉNY a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról

14-07-2016 AFET_AD(2016)582256 PE582.256v03-00 AFET
Takis HADJIGEORGIOU

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (A8-0234/2017 - Kati Piri) EL

06-07-2017

Η Τουρκία όχι μόνο δεν κατέγραψε πρόοδο τη χρονιά που πέρασε, αλλά έκανε και σημαντικά βήματα προς τα πίσω. Η φετινή έκθεση προόδου αποτυπώνει την οπισθοδρόμηση αυτή και αποτελεί κόλαφο στις πολιτικές που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν.
Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από τροπολογίες που είχα καταθέσει από κοινού με άλλους ευρωβουλευτές. Με τις συγκεκριμένες τροπολογίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Τουρκία να σταματήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, καθώς και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών της χωρών. Ζητείται επίσης η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και, βεβαίως, η άμεση άρση του casus belli προς τη χώρα μας. Ακόμη, καλεί την τουρκική κυβέρνηση να άρει όλα τα εμπόδια στη διαχείριση των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων (βακούφια), στην εκπαίδευση, στον ορισμό και στη διαδοχή του κλήρου, και ζητεί την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τέλος, χαιρετίζει το άνοιγμα του μειονοτικού σχολείου στην Ίμβρο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα στη διατήρηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του νησιού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ψήφισα υπέρ.

Egy, a terrorizmussal foglalkozó különbizottság felállítása, annak hatáskörei, létszáma és megbízatásának időtartama (B8-0477/2017) EL

06-07-2017

Ψήφισα υπέρ της πρότασης απόφασης σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, διότι θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο θα εξεταστούν και θα αναλυθούν πολλές πτυχές των τρομοκρατικών χτυπημάτων που συγκλόνισαν τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών.

Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozása (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) EL

06-07-2017

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, διότι το νέο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και τα υπάρχοντα εργαλεία θα ενοποιηθούν με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και τις γειτονικές χώρες και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της μεταναστευτικής κρίσης.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az ólom használatának megakadályozásáról

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Elévült
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 94 - 04-01-2017

Írásbeli nyilatkozat az emberi és vallási jogok tiszteletéről Törökországban

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Elévült
Eva KAILI Kostas CHRYSOGONOS Sofia SAKORAFA Maria SPYRAKI Manolis KEFALOGIANNIS Eleni THEOCHAROUS Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS Demetris PAPADAKIS Nikos ANDROULAKIS
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 35 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Többséggel lezárva
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Mariya GABRIEL Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G253
  1047 Bruxelles