Hilde
VAUTMANS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus Hilde VAUTMANS

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15-01-2019 AGRI_AD(2019)623920 PE623.920v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról

29-11-2018 AGRI_AD(2018)626968 PE626.968v03-00 AGRI
Michel DANTIN

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

21-11-2018 AFET_AD(2018)628382 PE628.382v02-00 AFET
Anders Primdahl VISTISEN

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

21-11-2018 AFET_AD(2018)628385 PE628.385v02-00 AFET
Anders Primdahl VISTISEN

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, levélváltás útján létrejövő megállapodásra irányuló tanácsi határozat tervezetéről

14-11-2018 AGRI_AD(2018)627628 PE627.628v02-00 AGRI
Michel DANTIN

VÉLEMÉNY az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370 PE613.370v01-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

VÉLEMÉNY az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése

05-09-2017 AFET_AD(2017)606203 PE606.203v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

VÉLEMÉNY az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-08-2017 AFET_AD(2017)604668 PE604.668v03-00 AFET
David McALLISTER

VÉLEMÉNY az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után

31-08-2016 AFET_AD(2016)582441 PE582.441v03-00 AFET
Javier COUSO PERMUY

VÉLEMÉNY a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EK) 539/2001 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó)

07-07-2016 AFET_AD(2016)584014 PE584.014v02-00 AFET
Ulrike LUNACEK