Please fill this field
Bill NEWTON DUNN Bill NEWTON DUNN
Bill NEWTON DUNN
Egyesült Királyság

6. parlamenti ciklus Bill NEWTON DUNN

Képviselőcsoportok

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberal Democrat Party (Egyesült Királyság)

Alelnök

 • 16-07-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Képviselok

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-07-2007 / 15-07-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Póttag

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 08-06-2006 / 14-02-2007 : Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 11-07-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 07-05-2008 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

11-02-2009 IMCO_AD(2009)418292 PE 418.292v02-00 IMCO
Bill NEWTON DUNN

VÉLEMÉNY a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekrőlszóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

11-09-2008 IMCO_AD(2008)407799 PE 407.799v02-00 IMCO
Bill NEWTON DUNN

VÉLEMÉNY az Európai Kutatási Térségről: új perspektívák

29-11-2007 IMCO_AD(2007)396458 PE 396.458v02-00 IMCO
Bill NEWTON DUNN

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Bulgarian duty-free shops EN

27-04-2009 E-3360/2009 Bizottság

Peatlands at Gordonbush EN

23-04-2009 E-3300/2009 Bizottság

Dangerous motor car windscreens EN

12-02-2009 P-1107/2009 Bizottság

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az iráni kurdok emberi jogi helyzetének javításáról

23-03-2009 P6_DCL(2009)0035 Elévült
André BRIE Paulo CASACA Bill NEWTON DUNN Nickolay MLADENOV
Kiosztás dátuma : 23-03-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 48 - 08-05-2009

Írásbeli nyilatkozat a természetes élőhelyekről szóló irányelv módosításáról

15-12-2008 P6_DCL(2008)0104 Elévült
Bill NEWTON DUNN
Kiosztás dátuma : 15-12-2008
Lejárat időpontja : 02-04-2009
Aláírók száma : 17 - 02-04-2009

Írásbeli nyilatkozat a másik tagállamban lakóhellyel rendelkező európai állampolgárok egészségügyi ellátásáról

22-10-2007 P6_DCL(2007)0090 Elévült
Mary HONEYBALL Proinsias DE ROSSA Bill NEWTON DUNN
Kiosztás dátuma : 22-10-2007
Lejárat időpontja : 05-02-2008
Aláírók száma : 106 - 05-02-2008

Jelenléti ív

Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.