Bill NEWTON DUNN : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 20-07-2009 / 05-02-2012 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 06-02-2012 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Egyesült Királyság)

Quaestor 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Európai Parlament

Képviselok 

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Quaestorok
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 27-03-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2013)514725 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2012)489624 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2012)489623 -  
-
DEVE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2013)516643 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az autista személyek zaklatással szembeni védelméről  
- P7_DCL(2013)0024 - Elévült  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 156 - 09-03-2014
Írásbeli nyilatkozat az ENSZ „Zéró éhezés” kezdeményezéséről  
- P7_DCL(2013)0004 - Elévült  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 112 - 15-07-2013
Írásbeli nyilatkozat az európai gyarmatosítás és a gyarmati rabszolgaság áldozatainak európai emléknapja bevezetéséről  
- P7_DCL(2013)0002 - Elévült  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 116 - 15-07-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat