Nicolaus FEST : Kezdőlap 

Tag 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Póttag 

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Legutóbbi tevékenységek 

KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DE  
 
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

Kapcsolat