Ivars IJABS : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája (B9-0091/2020) LV  
 

Es balsoju pret šīs rezolūcijas pieņemšanu un tādējādi atbalstot Eiropas Komisijas pieņemto 2019. gada 31. oktobra Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu.
Šajā sarakstā iekļautie projekti veicinās Eiropas iekšējā enerģijas tirgus attīstību un nodrošinās tam ilgtermiņa stabilitāti. Lai gan es atbalstu gāzes radīto emisiju samazinājumu, tūlītēja parēja uz klimatam neitrāliem enerģijas ieguves avotiem nav iespējama. Eiropas Savienības plānotie atbalsta pasākumi gāzes energostaciju izbūvei ļaus ievērojami samazināt radīto vides piesārņojumu un būs saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 70%.

Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása (B9-0094/2020) LV  
 

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumus, kā novērst vai mazināt drošības riskus patērētājiem un pasargātu tos no diskriminācijas, ko radītu neregulēta mākslīgā intelekta attīstība Eiropas Savienībā.
Ir jāpārskata vai jāpielāgo esošie noteikumi, iekļaujot tajos mākslīgā saprāta tehnoloģijas, un skaidrojot iedzīvotājiem un ražotājiem to tiesības un pienākumus, ieviešot vai mijiedarbojoties ar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
Ar šo balsojumu es aicinu saglabāt patērētāju tiesības izvēlēties, vai personas datus apstrādā mākslīgā saprāta tehnoloģija, un uzsveru nepieciešamību izstrādāt monitoringa struktūras, kas radītās kļūdas novērstu.

Javasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében (B9-0098/2020) LV  
 

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas sarunu pamata uzstādījumus un uzsvērtu Eiropas Parlamenta nostāju, turpinot pārrunas par asociācijas līguma noteikumiem.
Lai gan mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību cieši sadarbojamies ar Lielbritāniju, tās izstāšanās no valstu bloka vairs nenodrošinās tai automātisku un pilnīgu pieeju ES vienotajam tirgum un muitas savienībai. Tas savukārt nozīmē, ka Lielbritānijai būs jāpārstrādā tās tiesību aktus, lai saskaņā ar ES normatīviem tie atbilstu godīgas konkurences principiem, kā arī aizstāvētu darbinieku tiesības un vides aizsardzību.
Tāpat es prasu garantijas sarunu procesos, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uzturēšanās un brīvas pārvietošanās jomās.

Mobil rádióberendezések egységes töltője (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) LV  
 

. – Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, lai aicinātu Eiropas Komisiju turpināt darbu pie kopēja lādētāja standarta izstrādes, kā arī uzdotu uzņēmumiem lādētājus tirgot atsevišķi no pašām ierīcēm. Rezolūcijas mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, kā arī praktiski atvieglot pilsoņu ikdienu. Vēlos kliedēt bažas un apliecināt, ka Eiropas Savienības kopīgie centieni neierobežos inovācijas šajā nozarē. Eiropas Parlaments ir uzdevis Eiropas Komisijai izstrādāt ietvaru, kas sniegs tehnoloģiju uzņēmumiem nepieciešamo platformu, lai ļautu turpināt darbu pie jauna lādētāja izstrādes.

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) LV  
 

. – Es šodien atbalstīju Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, lai ES un tās pilsoņi izvairītos no neparedzamām sekām, kuras radītu neregulēts Lielbritānijas izstāšanās process. Laika ierobežojuma dēļ Eiropas Parlaments nevar pārskatīt esošo vienošanās dokumentu. Tas savukārt nozīmē nepieciešamību paļauties uz Padomes un Komisijas kopīgo darbu un galīgo priekšlikumu. Pēc Lielbritānijas izstāšanās sāksies pārejas periods, kura laikā Eiropas Savienības institūcijas turpinās pārrunas ar Apvienoto Karalisti par turpmāko tirdzniecības un tiesisko attiecību līguma ietvaru.

Az európai zöld megállapodás (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) LV  
 

Es balsoju par atbalstu Eiropas Komisijas Zaļajam kursam - vērienīgai, juridiski saistošai, pienācīgi finansētai ilgtermiņa programmai, kas ļautu pārvarēt klimata krīzi un saglabāt mūsu planētu apdzīvojamu arī nākamajām paaudzēm. Es atbalstu ne tikai visaptveroša investīciju plāna izveidi pārejai uz videi nekaitīgu ES tautsaimniecību, bet arī aicinu Komisiju rīkoties izšķirīgi, nosakot drosmīgas un ambiciozas kursa ceļazīmes.
Es atturējos balsojumā par aicinājumu ierobežot kodolenerģijas izmantošanu, nepiekrītot paustajam, ka kodolenerģija ir klimatam kaitīga un nevar tikt izmantota kā pārejas veids uz klimatam nekaitīgu enerģijas ieguvi.
Vienlaicīgi vēršu valstu uzmanību uz drošu radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas izaicinājumiem.

A kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések (B9-0031/2020) LV  
 

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai brīdinātu par Lielbritānijas izstāšanās procesa radītajiem riskiem Eiropas Savienības pilsoņu tiesību ievērošanai Lielbritānijā pēc pārejas perioda beigām. Lemjot par iespējamo atbalstu izstāšanās līgumam pēc būtības, es un citi Eiropas Parlamenta deputāti vēlamies redzēt Lielbritānijas apliecinājumus, lai kliedētu radušās bažas par nepilnīgu tiesību procesu nostiprināšanos, kas, iespējams, varētu liegt ES pilsoņiem turpināt uzturēties Lielbritānijā.
Ar atbalsta paušanu šai rezolūcijai es aicinu izveidot vienotu ES un Lielbritānijas uzraudzības mehānismu, kas spētu efektīvi pārraudzīt līgumā atrunātās garantijas.

Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) LV  
 

. – Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Komisiju un Padomi turpināt darbu pie vienotas Eiropas nostājas izveides OECD pārrunās par godīgu nodokļu likmju ieviešanu. Kopīgie centieni ļaus ne tikai stiprināt Eiropas Savienības vienoto tirgu un veicinās procesu caurspīdīgumu, bet arī veidos godīgāku starptautisko tirdzniecību.
Nodokļu likmju harmonizācija ļaus uzņēmumiem un iedzīvotājiem izvairīties no administratīviem un nodokļu radītiem ierobežojumiem, veicinot pārrobežu tirdzniecību mūsdienu globalizētajā ekonomikā.

Kapcsolat 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M061
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M03106
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postacím 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M061
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: