Athanasios KONSTANTINOU : Asszisztensek 

Akkreditált asszisztensek 

  • Georgia-Eirini DIMOPOULOU  

Helyi asszisztensek 

  • Alexandros-Konstantinos-Dimitrio GERONTAS  
  • Erotokritos KALOGERATOS  
  • Emmanouil KONIOTAKIS  
  • Nikolaos KONSTANTINOU  
  • Athanasios KOURAKOS  
  • Dimitrios THEODORAKOPOULOS  

Kifizetőhelyek 

  • Angeliki BARMPAGIANNI  

Kapcsolat