Please fill this field
Frédérique RIES Frédérique RIES
Frédérique RIES

Renew Europe képviselőcsoport

Alelnök

Belgium - Mouvement Réformateur (Belgium)

Születési idő : , Balen-Wezel

8. parlamenti ciklus Frédérique RIES

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Réformateur (Belgium)

Alelnök

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Póttag

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a decentralizált ügynökségek parlamenti ellenőrzését biztosító jogi rendelkezések és együttes nyilatkozat végrehajtásáról

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

VÉLEMÉNY az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló határozatára irányuló javaslatról

17-10-2018 ENVI_AD(2018)625445 PE625.445v02-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

VÉLEMÉNY a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27-10-2017 INTA_AD(2017)606055 PE606.055v04-00 INTA
Nicola DANTI

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) FR

27-03-2019

C’est à 17 heures ce mercredi que le Parlement européen a donné le feu vert final à la directive sur les plastiques à usage unique que j’ai négociée en tant que rapporteure.
Une législation attendue par les citoyens pour « dépolluer » nos océans. Elle couvre les dix objets en plastique jetable les plus retrouvés sur nos plages, plus le matériel de pêche, soit, ensemble, 70 % des déchets marins. Un cadre juridique ambitieux qui fera économiser environ 6 milliards d’euros aux consommateurs et créera jusqu’à 50 000 emplois dans des filières où il existe un vrai savoir-faire en Europe.
Parmi les principales mesures adoptées : l’extension de la liste des interdictions aux plastiques oxodégradables et aux contenants alimentaires et gobelets en polystyrène expansé. La directive prévoit une application renforcée du principe du pollueur-payeur, en particulier pour le tabac dès 2023. Le basculement vers l’économie circulaire est assuré avec un objectif obligatoire de contenu recyclé pour les bouteilles en plastique de 25 % pour 2025. Cette loi est un grand pas en avant, mais nous devons aller plus loin ! Je pense en particulier à un plan d’action d’envergure contre les micro-plastiques et l’installation de filières de recyclage de haute qualité.

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) FR

26-03-2019

Ce mardi 26 mai, les députés européens se sont soumis au rituel annuel dit de décharge européenne. Il s'agit en pratique pour la plénière du Parlement européen, qui suit en général les recommandations de la commission du contrôle budgétaire, de vérifier si les comptes de l'UE ont été dépensés conformément aux règles. Endossant en quelque sorte un rôle de commissaire aux comptes, le Parlement européen est la seule autorité qui peut octroyer, reporter ou refuser la décharge, passage obligé pour la clôture formelle des comptes de toutes les organisations européennes. Sont concernées les quatre institutions politiques: Parlement européen, Commission, Conseil et Conseil européen; mais aussi la Cour européenne de justice et la Cour des comptes européenne, le Service européen pour l'action extérieure ainsi que près de 50 agences exécutives et instituts européens. Le budget du Parlement s’est élevé à 1 909 590 000 EUR, soit 19,25 % du plafond des dépenses administratives des institutions de l’Union pour 2017.
Dans sa résolution, le Parlement européen a déploré la poursuite de ses activités sur deux sièges et l’absence de discussion au sein du Conseil européen sur le sujet. Stop à la gabegie, le siège unique ne doit plus être un sujet tabou!

2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) FR

26-03-2019

Ce mardi 26 mai, j’ai voté comme la majorité des députés européens la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) pour l’exercice 2017.
Un secteur essentiel pour le futur de l’Union européenne, avec en ligne de mire l’Union de l’énergie. L’objectif est connu, il s’agit pour l’UE de réduire sa dépendance en gaz et en pétrole en provenance de pays tiers et d’assurer le basculement vers des énergies propres. L’Agence jouera à l’avenir un rôle charnière dans l’interconnexion des différents territoires européens en créant les conditions réglementaires au stockage de l’énergie. C’est donc en toute logique, et sur base du rapport de la Cour des comptes, que les députés européens ont voté la décharge de l’Agence. Ils se félicitent en particulier de l'adoption par l’ACER de tous les codes de réseau et lignes directrices en matière d'électricité et de gaz. Un effort doit tout de même être entrepris en interne pour garantir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition de l’encadrement supérieur de l’Agence.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

A képviselők felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot uniós jogi aktusra (új jogi aktus vagy meglévő jogi aktus módosítása). 47. cikk

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat az Európai Unión belüli vérplazmagyűjtés javításáról

18-12-2018 B8-0591/2018 Folyamatban
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a holokauszt áldozatairól való megemlékezésről és a Babij Jar Holokauszt Emlékközpont létrehozásáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Elévült
Ioan Mircea PAŞCU Petras AUŠTREVIČIUS Bas BELDER Michał BONI Rebecca HARMS Frédérique RIES Charles TANNOCK Hannu TAKKULA Boris ZALA Janusz ZEMKE
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 135 - 13-03-2017

Írásbeli nyilatkozat a Zika-vírusra adott közös válaszról

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Elévült
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 47 - 07-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a polgárok tudatosságának fokozásáról a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós irányelv vonatkozásában

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Elévült
Brian HAYES Neena GILL Deirdre CLUNE Roberta METSOLA Frédérique RIES Alberto CIRIO Catherine BEARDER Karin KADENBACH José Inácio FARIA Soledad CABEZÓN RUIZ Giovanni LA VIA
Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 64 - 28-07-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg