Claude MORAES : Kezdőlap 

Tag 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Póttag 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Kapcsolat