Please fill this field
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Románia - Uniunea Salvați România (Románia)

Születési idő : , RASINARI

Kezdőlap Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Alelnök

D-US
Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Tag

BUDG
Költségvetési Bizottság
ENVI
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Póttag

AFET
Külügyi Bizottság
DSCA
Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
DEPA
Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) RO

10-07-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Am votat pentru acest proiect de buget rectificativ, deoarece fondurile propuse sunt destinate să reducă decalajul până la intrarea în vigoare a următorului CFM.
Pentru Iordania și Liban 100 milioane de euro în credite de angajament și de plată vor fi oferite ca suport pentru reziliență pentru refugiații și comunitățile gazdă din Iordania și Liban.
Pentru Turcia 485 milioane EUR în credite de angajament, 68 milioane EUR în credite de plată vor fi furnizate pentru a asigura continuarea sprijinului umanitar urgent pentru refugiații din Turcia. În acest context, Comisia propune să acorde urgent 485 milioane de euro pentru a finanța continuarea celor două acțiuni principale de sprijin umanitar ale UE, administrate de ONG-uri:
Plasa de securitate socială de urgență (ESSN) - furnizează transferuri lunare de numerar la aproximativ 1,7 milioane de refugiați
Transferul condiționat de numerar pentru educație (CCTE) - furnizează numerar familiilor de refugiați ai căror copii frecventează școala în loc să lucreze.
Toată asistența umanitară a UE este asigurată cu ajutorul partenerilor umanitari preselectați. ESSN și CCTE sunt implementate în prezent de Federația Internațională a Crucii Roșii / Semiluna Roșie (IFRC) și, respectiv, UNICEF.

A rendkívüli tartalék 2020. évi igénybevétele: a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) RO

10-07-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Am votat pentru acest proiect de buget rectificativ, deoarece fondurile propuse sunt destinate să reducă decalajul până la intrarea în vigoare a următorului CFM.
Pentru Iordania și Liban 100 milioane de euro în credite de angajament și de plată vor fi oferite ca suport pentru reziliență pentru refugiații și comunitățile gazdă din Iordania și Liban.
Pentru Turcia 485 milioane EUR în credite de angajament, 68 milioane EUR în credite de plată vor fi furnizate pentru a asigura continuarea sprijinului umanitar urgent pentru refugiații din Turcia. În acest context, Comisia propune să acorde urgent 485 milioane de euro pentru a finanța continuarea celor două acțiuni principale de sprijin umanitar ale UE, administrate de ONG-uri:
Plasa de securitate socială de urgență (ESSN) - furnizează transferuri lunare de numerar la aproximativ 1,7 milioane de refugiați
Transferul condiționat de numerar pentru educație (CCTE) - furnizează numerar familiilor de refugiați ai căror copii frecventează școala în loc să lucreze.
Toată asistența umanitară a UE este asigurată cu ajutorul partenerilor umanitari preselectați. ESSN și CCTE sunt implementate în prezent de Federația Internațională a Crucii Roșii / Semiluna Roșie (IFRC) și, respectiv, UNICEF.

Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés (A9-0081/2020 - David Cormand) RO

09-07-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Am votat acest raport în care se solicită, în special, BEI să se concentreze mai mult asupra climei și să elaboreze o foaie de parcurs detaliată în 2020 pentru a atinge obiectivul general al creditării climatice de 50% până în 2025. Raportul acoperă, de asemenea, rolul BEI în cadrul Acordul verde european (EGD) și Mecanismul de tranziție justă (JTM), rolul său în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a plafoanelor intermediare, a problemelor legate de guvernarea și transparența BEI, precum și de mandatul său de creditare externă (ELM). În special, raportul subliniază rolul crucial al BEI în îndeplinirea obiectivelor stabilite în FED și JTM, respectiv, 1 trilion de euro și 100 de miliarde de euro de investiții, recunoscând în același timp importanța atât a sectoarelor private, cât și a celor publice pentru atingerea acestor obiective.

Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Európai parlamenti NEWSHUB

@moritzkoerner @HarrisonMar1 @robin_brune @RamonaStrugariu Worum geht’s? What is the topic? Happy to assist.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg