Please fill this field
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Románia - Uniunea Salvați România (Románia)

Születési idő : , RASINARI

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) RO

10-07-2020

Am votat pentru acest proiect de buget rectificativ, deoarece fondurile propuse sunt destinate să reducă decalajul până la intrarea în vigoare a următorului CFM.
Pentru Iordania și Liban 100 milioane de euro în credite de angajament și de plată vor fi oferite ca suport pentru reziliență pentru refugiații și comunitățile gazdă din Iordania și Liban.
Pentru Turcia 485 milioane EUR în credite de angajament, 68 milioane EUR în credite de plată vor fi furnizate pentru a asigura continuarea sprijinului umanitar urgent pentru refugiații din Turcia. În acest context, Comisia propune să acorde urgent 485 milioane de euro pentru a finanța continuarea celor două acțiuni principale de sprijin umanitar ale UE, administrate de ONG-uri:
Plasa de securitate socială de urgență (ESSN) - furnizează transferuri lunare de numerar la aproximativ 1,7 milioane de refugiați
Transferul condiționat de numerar pentru educație (CCTE) - furnizează numerar familiilor de refugiați ai căror copii frecventează școala în loc să lucreze.
Toată asistența umanitară a UE este asigurată cu ajutorul partenerilor umanitari preselectați. ESSN și CCTE sunt implementate în prezent de Federația Internațională a Crucii Roșii / Semiluna Roșie (IFRC) și, respectiv, UNICEF.

A rendkívüli tartalék 2020. évi igénybevétele: a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) RO

10-07-2020

Am votat pentru acest proiect de buget rectificativ, deoarece fondurile propuse sunt destinate să reducă decalajul până la intrarea în vigoare a următorului CFM.
Pentru Iordania și Liban 100 milioane de euro în credite de angajament și de plată vor fi oferite ca suport pentru reziliență pentru refugiații și comunitățile gazdă din Iordania și Liban.
Pentru Turcia 485 milioane EUR în credite de angajament, 68 milioane EUR în credite de plată vor fi furnizate pentru a asigura continuarea sprijinului umanitar urgent pentru refugiații din Turcia. În acest context, Comisia propune să acorde urgent 485 milioane de euro pentru a finanța continuarea celor două acțiuni principale de sprijin umanitar ale UE, administrate de ONG-uri:
Plasa de securitate socială de urgență (ESSN) - furnizează transferuri lunare de numerar la aproximativ 1,7 milioane de refugiați
Transferul condiționat de numerar pentru educație (CCTE) - furnizează numerar familiilor de refugiați ai căror copii frecventează școala în loc să lucreze.
Toată asistența umanitară a UE este asigurată cu ajutorul partenerilor umanitari preselectați. ESSN și CCTE sunt implementate în prezent de Federația Internațională a Crucii Roșii / Semiluna Roșie (IFRC) și, respectiv, UNICEF.

Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés (A9-0081/2020 - David Cormand) RO

09-07-2020

Am votat acest raport în care se solicită, în special, ca BEI să se concentreze mai mult asupra climei și să elaboreze o foaie de parcurs detaliată în 2020 pentru a atinge obiectivul general al creditării climatice de 50 % până în 2025.
Raportul acoperă, de asemenea, rolul BEI în cadrul Acordului verde european (EGD) și Mecanismului de tranziție justă (JTM), rolul său în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a plafoanelor intermediare, problemele legate de guvernarea și transparența BEI, precum și de mandatul său de creditare externă (ELM).
În special, raportul subliniază rolul crucial al BEI în îndeplinirea obiectivelor stabilite în FED și JTM, respectiv, 1 trilion de euro și 100 de miliarde de euro de investiții, recunoscând în același timp importanța atât a sectoarelor private, cât și a celor publice pentru atingerea acestor obiective.

Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2018. évi éves jelentés (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) RO

09-07-2020

Am votat pentru, deoarece proiectul de raport tratează evidențele anuale ale activităților de finanțare ale BEI și principalele priorități ale politicii de investiții ale BEI și durabilitatea modelului său de afaceri.
Raportul abordează rolul BEI în finanțarea Pactului verde european, viitoarea schimbare a BEI pentru a deveni „Banca climatică a UE”, accentul viitor pe „Just Transition” (tranziția justă) și activitățile BEI desfășurate în baza mandatului său extern de creditare.
Raportul îndeamnă totodată la o mai bună sinergie între FEIS, băncile naționale de promovare și platformele de investiții.
În cele din urmă, se reiterează importanța maximă a eticii, integrității, transparenței și responsabilității Grupului BEI în toate operațiunile sale, în special pentru optimizarea guvernanței corporative a BEI, necesitatea dezvoltării transparenței cu mecanisme consolidate de combatere a fraudei și corupției și se solicită o examinare externă mai puternică asupra BEI de către Curtea de Conturi.

Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020) RO

09-07-2020

Uniunea Europeană este îngrijorată cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului provocate de președintele nelegitim, Nicolás Maduro, care agravează actuala criză politică, economică, instituțională, socială și umanitară cu care se confruntă țara. Peste 5 milioane de venezueleni au fost forțați să îți părăsească țara, în care populația se confruntă cu o penurie din ce în ce mai acută de medicamente, apă și alimente, precum și cu întreruperi ale energiei electrice.
Pandemia de COVID-19 nu a făcut altceva decât să accentueze aceste provocări. Condamnăm ferm actele de represiune ale guvernului Maduro și solicităm să se pună capăt tuturor nelegalităților, utilizării nediferențiate și continue a constrângerii și a forței, precum și reafirmării repetate a unui președinte fraudulos și nelegitim.
În Parlamentul European, ne exprimăm solidaritatea cu poporul venezuelean și cu victimele dictaturii brutale a regimului Maduro și ne reafirmăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea violenței și la situația de urgență extremă care se înregistrează în Venezuela, amenințând grav viețile oamenilor. Atragem atenția asupra intensificării crizei migrației în întreaga regiune și suntem încântați de eforturile și solidaritatea manifestate de țările vecine.

Az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosítása (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) RO

08-07-2020

YEI sprijină tinerii care nu sunt în învățământ, angajare sau formare profesională (NEET), inclusiv șomerii de lungă durată și cei care nu sunt înregistrați, dar caută locuri de muncă. Se asigură că, în acele părți ale Europei care se confruntă cu cele mai mari provocări, tinerii pot primi sprijin direcționat. În general, YEI finanțează furnizarea de stagii, locuri de muncă și cursuri de educație ulterioară care duc la o calificare.
Am votat pentru creșterea alocării pentru YEI pentru 2020 cu o sumă de 28 333 334 EUR în prețuri curente, ridicând suma totală pentru 2020 până la 145 de milioane EUR.
Această modificare a RPC este necesară deoarece alocarea specifică YEI este prevăzută în textul regulamentului, la articolul 92 alineatul. În plus, Comisia propune ca dispozițiile introduse în 2019 pentru a facilita programarea resurselor YEI suplimentare, permițând transferul a până la 50 % din resursele suplimentare către Fondul social european, să se aplice și în 2020.
Prin urmare, Comisia pentru dezvoltare regională a decis să urmeze procedura simplificată pentru această modificare textuală minoră a RPC, cu președintele în calitate de raportor.

Az (EU) 2017/2454 rendelet módosítása az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt (A9-0123/2020 - Luděk Niedermayer) RO

08-07-2020

Din cauza izbucnirii crizei COVID-19, câteva state membre și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește finalizarea lucrărilor lor pregătitoare și, în consecință, în ceea ce privește aplicarea noilor reguli până la 1 ianuarie 2021. Preocupări similare au fost ridicate de operatorii economici cheie, în special operatorii poștali și de curierat. În consecință, Comisia a decis la 8 mai 2020 să propună amânarea datei de aplicare a pachetului de e-commerce TVA cu 6 luni.
Deși susțin o amânare a datei de aplicare din cauza pandemiei, nu sunt de acord cu cele 6 luni propuse de Comisie. Am votat raportul considerând că întârzierea trebuie menținută cât mai scurtă și să reflecte durata crizei (3 luni), reducând în același timp riscurile și costurile care au fost evidențiate în evaluarea Comisiei din februarie 2020.
Potrivit Comisiei, pierderile bugetare pentru statele membre au fost estimate la aproximativ 5-7 miliarde de euro anual dacă pachetul de e-commerce TVA nu este pus în aplicare la timp.
Prin urmare, o întârziere de 6 luni ar însemna, cel puțin, 2,5-3,5 miliarde de euro de venituri anterioare pentru statele membre, având în vedere că aceste estimări nu iau în considerare creșterea uriașă a comerțului electronic în timpul crizei COVID-19.

A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények (A9-0114/2020 - Kateřina Konečná) RO

08-07-2020

Am votat împotriva acestei propuneri deoarece anumite prevederi ale acestui pachet sunt contrare principiilor liberei circulații a serviciilor, bunurilor și forței de muncă în interiorul pieței unice sau sunt în contradicție cu prevederile Pactului verde european.
Pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor de transport, pentru a lua în considerare realitățile operaționale și pentru a reduce numărul curselor fără încărcătură – ceea ce reprezintă un element important în atingerea obiectivelor Acordului de la Paris în legătură cu reducerea emisiilor de CO2 – , un număr limitat de activități de transport suplimentare ar trebui să fie posibile fără a declanșa aplicarea normelor privind detașarea. Astfel de activități constau în operațiuni efectuate pe parcursul unei perioade din timpul sau de după operațiunea de transport internațional bilateral din statul membru de stabilire și înainte de călătoria de întoarcere în statul membru de stabilire.
Acest text încalcă principiul nediscriminării și principiul concurenței echitabile atât în cadrul UE, cât și în raport cu transportatorii din țările terțe, este necesar să fie permise activități suplimentare nu doar pe parcursul operațiunii de transport bilateral, ci și după operațiunea de transport internațional bilateral și înaintea călătoriei de întoarcere.

Napi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró készülékkel történő helymeghatározás (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) RO

08-07-2020

Am votat împotrivă, deoarece interdicția de a dormi în cabină nu ar îmbunătăți condițiile sociale și de muncă ale conducătorilor auto dacă nu sunt suficiente locuri de parcare securizate și sigure. În plus, pe o perioadă de lungă durată după pandemia COVID-19, dormitul în cabină ar proteja sănătatea conducătorilor auto.
Există un deficit dovedit de aproximativ 100 000 de spații de parcare sigure și securizate, precum și de spații echipate cu instalații cum ar fi toalete, dușuri, camere de supraveghere etc. Prin urmare, cerința de a dormi în afara cabinei este legată de disponibilitatea locurilor de parcare în întreaga UE și este nevoie să se stabilească o perioadă de tranziție în așteptarea construirii locurilor de parcare necesare.
Impunerea unui loc specific de întoarcere pentru conducătorul auto încalcă libertățile fundamentale ale Uniunii. Obiectivul colegiuitorilor a fost de a impune întreprinderii de transport obligația de a organiza activitatea conducătorului auto astfel încât să îi permită să se întoarcă într-un anumit loc, dacă aceasta este dorința lui. De altfel, conducătorul auto este liber să aleagă destinația/locul pentru perioada sa de repaus.

Alkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) RO

08-07-2020

Pachetul de mobilitate împarte Europa în două: în Est și Vest, adâncind o traumă istorică a națiunilor estice. Am votat împotrivă pentru că anumite prevederi ale acestui pachet sunt contrare principiilor liberei circulații a serviciilor, bunurilor și forței de muncă în interiorul pieței unice sau sunt în contradicție cu prevederile privind impactul asupra mediului.
Ca membru al Comisiei ENVI, am avertizat încă din toamnă că pachetul de mobilitate, în forma adoptată ieri, va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de CO2. Conform Eurostat, 22 % din toate vehiculele care fac transport de marfă în Uniunea Europeană vor avea curse goale.
Prevederea propusă referitoare la obligația de întoarcere acasă a camionului fără o reală evaluare a impactului ar putea constitui o încălcare a articolului 91 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), potrivit căruia, atunci când se adoptă norme comune privind transporturile internaționale, trebuie avute în vedere cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg